Rekryteringsföretaget SJR: ”Det handlar om att göra och inte bara prata”

SJR är ett av Sveriges ledande bolag inom rekrytering och konsultlösningar som erbjuder specialistkompetens inom yrkeskategorierna finance, HR, supply chain och IT. Vi har pratat med Rebecca Dellborg, regionchef i väst på SJR och Hanna Niklasson, som är chef för konsultverksamheten. De har båda ett stort engagemang i bolagets mångfalds- och inkluderingsarbete och har varit med sedan samarbetet med Mitt Liv sjösattes 2014.

”Som ett ledande konsult- och rekryteringsföretag är vi en viktig aktör och påverkare på arbetsmarknaden. Därför strävar vi efter att vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete ska vara ett naturligt inslag i hela koncernen. Två viktiga mål för oss är att skapa ett inkluderande arbetsklimat och att utveckla vårt arbete med en fördomsfri rekrytering”, förklarar Rebecca.

En central del i samarbetet med Mitt Liv är SJR:s engagemang i mentorprogrammet Mitt Livs Chans. Sedan starten för 7 år sedan har en stadig ström av medarbetare bidragit med sitt mentorskap i programmet.

”Vi var en av de första i vår bransch att ingå samarbete med Mitt Liv och engagera oss i programmet. Vi såg ett stort värde i nätverkandet både för oss och adepterna, och vi blev också snabbt involverade i att stötta med vår kunskap kring rekrytering på träffarna. Idag har vi som mål att alla chefer ska ha varit mentorer någon gång som en del av deras chefsutbildning”, berättar Hanna.

”Det handlar om att göra och inte bara prata. Som mentor kommer man ju inte bara nära kompetensen och bygger ett starkt nätverk under programmet, utan man får också insikter om vilka hinder som faktiskt finns på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Engagemanget kring frågorna lyfter på ett annat sätt”, utvecklar Rebecca.

Rebecca och Hanna berättar att SJR har hittat ett flertal kandidater i Mitt Livs Chans under åren som gått vidare till jobb genom dem. Till exempel så accepterade en tidigare adept ett jobberbjudande hos en av deras kunder bara några dagar innan vår intervju.

”Vårt bidrag som samarbetspartner blir ju såklart också att vi sitter så nära jobben. Vi kan bidra aktivt med nätverk, kontakter och jobbmöjligheter, säger Hanna.

Under det kommande året kommer samtliga chefer på bolaget gå en utbildning i inkluderande ledarskap med Mitt Liv, där fokus ligger på inkluderande rekrytering. Hanna berättar att de under det gångna året också vidareutbildat chefer, ledare och rekryteringskonsulter i kompetensbaserad intervjuteknik. Båda dessa utbildningsinsatser är en del av arbetet med fördomsfri rekrytering där de ser över alltifrån kravprofiler, urval till onboardingprocesser. Hon förklarar:

”Det handlar om att vi ska arbeta kompetensbaserat i så stor utsträckning som möjligt genom hela processen och att arbetssökande ska värderas utifrån kompetens utan att hänsyn tas till exempelvis kön, ålder eller etnisk bakgrund. Ett exempel på detta är bland annat att vi börjat använda en digital referenstagningstjänst för att höja validiteten och en fördomsfri referenstagning."

Utifrån Rebeccas och Hannas gedigna erfarenhet av rekryteringsbranschen och fleråriga arbete med mångfald och jämställdhet, så frågar vi om deras bästa tips i frågorna till andra i samma bransch:

”Jobba aktivt med aktiva åtgärder och säkerställ att mångfaldsarbetet genomsyrar hela verksamheten”, säger Hanna.

”Om man vill göra något konkret - samarbeta med Mitt Liv och se till att träffa människor, till exempel genom Mitt Livs Chans. Och se över alla delar i rekryteringsprocessen”, tillägger Rebecca.

Nyfiken på Mitt Livs Konsulttjänster?