Mitt Livs Kommunikationsnätverk

Mitt Livs kommunikationsnätverk: Hur AI förändrar kommunikationsarbetet

Välkomna till vår tredje träff i Mitt Livs kommunikationsnätverk! Denna gång har vi äran att välkomna Ludvig Strand, en framstående expert inom Emerging Tech & AI från Axel Johnson, som gästtalare.

Ludvig kommer att dela med sig av sin gedigna kunskap om hur AI förändrar kommunikationen. Vi får lära oss mer om:

  • Bakom hypen om generativ AI: vad som händer just nu, hur de kommande åren kommer att se ut, och vilka de mest farliga missuppfattningarna är.

  • Fördomar och stereotyper i AI-genererat innehåll - och hur man undviker det.

  • Viktiga aspekter av AI-policys gällande kommunikation, inkludering och mångfald.

Vi kommer också ge möjlighet till erfarenhetsutbyte - där vi i break-out rooms får möjlighet att prata om hur vi kan integrera AI i kommunikationsarbetet och vilka utmaningar och möjligheter vi ser.

Träffen hålls på engelska, med möjlighet till svenska i break-out rooms. Missa inte detta!

Mitt Livs kommunikationsnätverk: Hur AI förändrar kommunikationsarbetet
Om Ludvig Strand - Emerging Tech & AI Future Analyst at Axel Johnson

Ludvig är en framtidsanalytiker specialiserad inom områdena ny teknologi och artificiell intelligens. I denna roll navigerar han den snabbt föränderliga omvärlden med generativ AI, och hur det kan forma företag och samhälle i stort. Med en förmåga att förklara komplexa tekniska koncept på ett lättillgängligt och begripligt sätt, hjälper Ludvig många ledningsgrupper och anställda att förstå och navigera detta nya skifte.