News & Stories

Our latest news, press releases & stories

Take part of our latest news, press releases and stories! Further down you can also find resources for download - our logo, graphic manual and press images.

News

Storbolags-vd:ar ska göra skillnad för ett mer inkluderande Sverige

14 Mar 2023

VD:arna för DNB Bank, Kicks, Mannheimer Swartling, Novax, PwC och Securitas har gått samman i Mitt Livs vd-nätverk för mångfald och inkludering, med fokus att göra reell skillnad. Nu vill de ställa krav på fler inkluderande företag och förbinder sig själva till konkreta insatser för tusentals ungdomar som riskerar utanförskap.

Rapport: Svenska företag ökar takten i mångfaldsarbetet – men hindras av vanlig paradox

07 Mar 2023

Allt fler av Sveriges företagsledningar arbetar aktivt för att öka mångfalden i företagen, visar en färsk Novusundersökning. Men en paradox lägger krokben för fortsatt utveckling, då man gärna vill attrahera talanger från olika bakgrunder men samtidigt ofta har svårt att identifiera kompetens olik den egna.

Inre verktyg för yttre utveckling: Förmågorna som för oss framåt

02 Feb 2023

Pål Dobrin kommer till Mitt Livs symposium An inclusive labour market 2023 för att berätta hur vi kan utveckla förmågorna och kvaliteterna som krävs för att genomdriva inkludering och mångfald på riktigt. Med rätt inre verktyg kan vi stå stadigt i tider av extrem osäkerhet och nå Agenda 2030-målen för hållbar utveckling.

Stories

Mentor Hannaneh Yazdi: "In the program you learn from and about each other, no matter if you’re a mentee or a mentor"

Mentee Jessie Leu: "Meeting other mentors and mentees was a great networking opportunity"

Three-time mentor Sinval: ”Stepping out of our comfort zone, that’s how we grow”

Press Material

Press photos
Graphic Manual (pdf)

Press Contacts

Contact Us

Do you have a question, or would you like more information? Please feel free to contact us via the form below, or else contact a member of our team.

I hereby give my consent to Mitt Liv’s storage and processing of my personal data in this form in accordance with Mitt Liv’s privacy policy