Emma Claesson, Direktör People & Culture, Axel Johnson:

”Ambitionen är att rekommendationerna ska fungera som ett stöd för att Axel Johnsons bolag i att utveckla och kvalitetssäkra kompetensbaserade och inkluderande rekryteringar och befordringar. De erbjuder inget slutgiltigt facit, utan är en del av vårt arbete med att utveckla våra organisationer, talanger och kunderbjudanden. Vi hoppas att rekommendationerna kommer att inspirera även företag utanför vår grupp.”

Ett viktigt led i förändringsarbetet är att jobba med kunskapshöjande insatser. I samband med att rekommendationerna sprids har Axel Johnson även rullat ut en e-learning om mångfald och inkludering som riktar sig till medarbetare i hela koncernen.

Arbetet är en del av Axel Johnsons satsning Axelerate, som sattes upp 2020 för att växla upp mångfalds- och inkluderingsarbetet i koncernen och utveckla Axel Johnsons initiativ och partnerskap för positiv samhällsutveckling.

Axel Johnsons rekommendationer för inkluderande rekrytering hittar du här.

Läs nyheten på Axel Johnsons hemsida här.