Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar utifrån visionen att skapa ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. De arbetar primärt med två grupper - arbetsgivare som behöver kunskap, strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering, samt akademiker i Sverige med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande deras kompetens.

Genom samarbetet blir NGM del av Mitt Livs partnernätverk som idag består av ett 40-tal organisationer från näringsliv och offentlig sektor. NGM blir även mentorer i mentorprogrammet Mitt Livs Chans, där de kommer att stötta adepter med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden.

NGM:s engagemang i mentorprogrammet blir en konkret insats för att göra skillnad på individnivå, samtidigt som mentorskapet bidrar till medarbetarnas kompetensutveckling och en ökad kunskap inom mångfalds- och inkluderingsfrågor.

— Många av Sveriges mest spännande tillväxtbolag är skapade av utlandsfödda entreprenörer. För oss som börs, en plats där idéer och kapital möts, är det därför extra viktigt att alla, oavsett bakgrund, ska känna sig inkluderade och ges samma möjligheter till ett kvalificerat jobb och entreprenörskap. Genom partnerskapet med Mitt Liv kan vi hjälpa till att öppna dörrar till spännande tillväxtbolag som är noterade på vår marknadsplats eller några av våra strategiska samarbetspartners, säger Anders Isakson, Head of Equity på Nordic Growth Market.

— Med sin nisch att som börs samarbeta med nordiska tillväxtbolag och främja entreprenörskap är NGM ett unikt tillskott i vårt partnernätverk. Det ska bli spännande att följa deras engagemang i vårt mentorprogram och vara en del av deras utvecklingsresa framåt, säger Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt Liv.

Om Nordic Growth Market

Nordic Growth Market är en av Nordens ledande auktoriserade börser med 30 års erfarenhet av SME-bolag. Nordic Growth Market har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart. Handeln idag sker i över 30,000 noterade värdepapper som till exempel aktier, obligationer, AIF:er och derivat. För mer information om Nordic Growth Market besök www.ngm.se.