Mentor Mats Gustafsson: "Jag blev imponerad över kraften, den goda attityden och glädjen i processen"

Efter en karriär som ekonom på stora företag både i Sverige och utomlands valde Mats Gustafsson, som idag driver egen konsultverksamhet inom ekonomi och HR, att hoppa på som mentor i Mitt Livs Chans. – Jag ville bidra med något genom att dela med mig av mina erfarenheter till andra som kunde ha nytta av det.

Varför valde du att engagera dig i just Mitt Livs Chans mentorprogram?

Jag har växt upp och bott många år i Södertälje, som har invånare med många olika nationaliteter och bakgrunder. Här fick jag inspiration att reflektera över människors förutsättningar och samspel. Jag tycker att alla människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter - och då måste alla också ges samma förutsättningar. Så ser det inte ut idag, men utvecklingen måste gå i den riktningen. Jag har sedan själv bott och jobbat i andra länder. Som akademiker ville jag vända mig till andra akademiker, där jag har bäst möjlighet att bidra.

Vad var dina förväntningar på programmet?

Jag var nyfiken och förväntansfull, men visste inte så mycket. Jag hoppades hitta en möjlighet att dela med mig av mina erfarenheter och hjälpa i praktiken i enlighet med min människosyn. Jag blev imponerad över kraften, den goda attityden och glädjen i processen. Såväl från adepterna och mentorerna som från de programansvariga.

Du har valt att vara mentor fyra gånger. Vad har du lärt dig i Mitt Livs Chans?

Jag har fått höra och förstå hur svårt det kan vara att orientera sig på en främmande arbetsmarknad, på ett främmande språk. Jag har också insett att det är viktigt för adepter att förstå svensk kultur, men inte alltid nödvändigt att praktisera den. Egen kultur kan vara ett unikt och kreativt bidrag i arbetslivet. I mentorprogrammet finns både bred och hög kompetens att ta vara på, både för och av adepterna. Slutligen har jag en övertygelse om att likheterna mellan människor överträffar skillnaderna, trots att vi alla är unika individer.

För dig som ekonom - vilka frågor är viktigast för att Sverige ska lyckas inkludera internationella talanger?

Det är viktigt för svenska arbetsgivare att se potentialen i mångfald, i stället för att hantera den som en uppoffring eller en kostnad. Globaliseringen och digitaliseringen utökar graden av intressenter från alla delar av världen för svenska arbetsgivare. Att ha medarbetare från olika kulturer med olika språkkunskaper, eller som har vana vid andra kulturer och språk, blir då en styrka. Detta blir i sin tur en konkurrensfördel som bidrar till svensk BNP.

Den före detta utrikesministern och vice generalsekreterare för FN, Jan Eliasson, sa i sitt Skansen-tal på den svenska nationaldagen 2014 att ”Sverige är en del av världen, men världen är också en del av Sverige”. Detta citat finns alltid i mitt medvetande. För mig betyder det att vi oändligt gärna vill att Sverige ska vara en viktig del av världen, men att vi också måste se dom mänskliga och ekonomiska fördelarna med att acceptera världen som en del av Sverige.

Curious about Mitt Livs Chans?