SEB:s praktikprogram med deltagare från Mitt Livs Chans – så gick det till!

I slutet av maj 2019 avslutade vår samarbetspartner SEB sitt praktikprogram dit inte mindre än 13 internationella talanger från mentorprogrammet Mitt Livs Chans rekryterades. Praktikprogrammet sträckte sig över två månader och praktikanterna matchades mot olika avdelningar i Storgöteborg där de fick ta del av och lära sig arbetet i bankens olika verksamheter.

SEB Väst har under de senaste fyra åren anordnat praktikprogram för utlandsfödda i samarbete med Mitt Liv, och med fina resultat och erfarenheter från tidigare program valde man i år att genomföra programmet i större skala och med fler praktikanter.

Praktikanterna matchas mot bankens olika verksamheter, där de får inblick i hur det är att arbeta på SEB och förståelse för vilka kompetenser och erfarenheter som efterfrågas inom bank och finans idag (en bransch under stor förändring med digitalisering högt på agendan). Under programmets gång har man också gemensamma träffar där deltagarna kan utbyta erfarenheter och nätverka med varandra.

”Praktiken är ett sätt för oss att hjälpa personer med utländsk bakgrund att komma in i det svenska arbetslivet. För SEB handlar det givetvis också om långsiktig hållbarhet – där det är viktigt att vi som arbetsgivare speglar samhället, samt att vi får in olika insikter, perspektiv och talanger i banken.” säger Pernilla Johnsson, ansvarig för partnerskap inom hållbarhet och entreprenörskap, SEB Väst.

SEB har varit samarbetspartner till Mitt Liv sedan 2010. Utöver praktikprogrammet har SEB också bidragit med mentorskap i Mitt Livs Chans, och flera adepter har under åren rekryterats till bankens verksamhet. Efter årets praktikprogram gick tre praktikanter vidare till anställning och en person erbjöds sommarvikariat. Pernilla berättar mer om samarbetet med Mitt Liv här.

Curious about Mitt Livs Chans?