Webinars & Events

Webinars, events & courses

Webinar

Så skapar du en inkluderande arbetsmiljö

Vi är varandras arbetsmiljö. Men hur skapar vi en arbetsmiljö där alla får plats? Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet. En hög nivå av inkludering är framför allt viktig för att anställda ska må bra på sina arbetsplatser, vilket är en förutsättning för att kunna göra sitt jobb väl, men också för att organisationer ska få ut all potential (affärsnytta) ur grupper med många olikheter (mångfald). Frågan om inkludering är därför viktig och varje organisation har ett ansvar för att anställda ska känna sig inkluderade.

29 Sep 2022

Online

09:00 - 10:00

Online seminar

Socially sustainable investments with a focus on D&I

In this online seminar we deep-dive into the social aspect of ESG by focusing on D&I (Diversity, Equity and Inclusion). How can we find those companies who are best managing their relationships with employees and the societies in which they operate? What key aspects of D&I should we look for? And how can we as investors make an impact by influencing companies to do more? A seminar for investor professionals, as well as companies who meet emerging demands and expectations regarding social sustainability from their owners.

28 Oct 2022

Online

09:00 - 10:30

Contact Us

Do you have a question, or would you like more information? Please feel free to contact us via the form below, or else contact a member of our team.

I hereby give my consent to Mitt Liv’s storage and processing of my personal data in this form in accordance with Mitt Liv’s privacy policy