News

Inkluderande rekrytering - var börjar man?

11 Jul 2019

På Mitt Liv är vi övertygade om att integration handlar om att mötas halvvägs, därför arbetar vi med att stötta och utveckla personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att nå jobb motsvarande kompetens – men vi utbildar också näringsliv och organisationer som har en ambition att skapa och utveckla mer inkluderande arbetsplatser.

Lenka Prokopec Karlberg blir ny VD för Mitt Liv

27 Jun 2019

Den 15 augusti tillträder Lenka Prokopec Karlberg som ny VD för Mitt Liv AB (svb). I samband med Lenkas tillträde avslutar nuvarande VD Karin Bristedt sin resa på Mitt Liv.

Elis tar nästa steg i sitt arbete med mångfald och inkludering - inleder samarbete med Mitt Liv

19 Jun 2019

Med start i juni 2019 tar Elis i Malmö plats i Mitt Livs partnernätverk och mentorprogrammet Mitt Livs Chans. Som en del av samarbetet kommer anställda på Elis ges möjlighet att delta som mentorer i programmet och stötta personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden och hitta jobb inom sitt kompetensområde.

Nord-Lock Group och Mitt Liv inleder långsiktigt samarbete för en arbetsmarknad som uppskattar mångfald

17 Jun 2019

Nord-Lock Group, världsledande inom lösningar för säkra skruvförband, har inlett ett samarbete med Mitt Liv i Malmö som ska bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Samarbetet är ett strategiskt steg för Nord-Lock Group som ska säkerställa att kunskap om jämställdhet, mångfald och inkludering är förankrat på alla nivåer i organisationen.

SKF tar sitt hållbarhetsarbete mot nästa steg – inleder samarbete med Mitt Liv

08 May 2019

Mitt Liv och SKF i Göteborg har inlett ett partnerskap för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Som partner till Mitt Liv kommer SKF att aktivt stötta utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Contact Us

Do you have a question, or would you like more information? Please feel free to contact us via the form below, or else contact a member of our team.

I hereby give my consent to Mitt Liv’s storage and processing of my personal data in this form in accordance with Mitt Liv’s privacy policy