Mitt Liv arbetar idag med primärt två grupper - arbetsgivare som behöver kunskap, strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering, samt akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Årligen utför Mitt Liv effektmätningar för att mäta effekten av arbetet i dessa verksamheter.

Årets rapport visar bland annat en positiv trend inom mentorprogrammet Mitt Livs Chans, där andelen adepter som fick ett jobb eller en praktikplats under eller efter programmet har ökat från 36% till 44%. Dessutom har 9 av 10 fått sysselsättning inom sitt kompetensområde. Arbetslösheten för denna grupp i samhället i stort har också stabiliserats, där arbetslöshetssiffran enligt SCB har gått från 12% (2020) till 9% (2021). Mätningarna bland programmets adepter visar också att:

  • 88% har fått nya insikter om hur de ska nå sina karriärsmål i Sverige
  • 89% har fått nya insikter om hur de ska förbereda sig inför en arbetsintervju
  • 84% har fått nya kontakter i sitt professionella nätverk

Effekterna bland mentorerna i programmet visar att deras engagemang bidrar till personlig utveckling, men också att de insikter de får om mångfald och inkludering är något de tar med sig till sin arbetsplats och gynnar organisationen i stort. Vår mätning visar i år en ännu större effekt i att mentorerna blir viktiga ”change agents” i sina organisationer, som utmanar den egna företagskulturen och befintliga normer i en positiv riktning. Ett urval av effekterna visar att:

  • 91% av Mitt Livs samarbetspartners upplever att anställda som engagerat sig som mentorer har blivit interna ambassadörer på arbetsplatsen i frågor som rör mångfald och inkludering.
  • 75% av mentorerna har fått idéer om hur deras organisation kan öka mångfalden på sin arbetsplats.
  • 80% av mentorerna har fått idéer om hur deras organisation kan agera mer inkluderande på sin arbetsplats.
  • 89% av mentorerna har utvecklat sin förmåga att leda och coacha.

Effekterna i Mitt Livs partnerorganisationer visar bland annat att:

  • 95% upplever att deras verksamhets grad av inkludering har ökat under samarbetet.
  • 86% har gjort förändringar/aktiviteter för att öka mångfalden och upplever att Mitt Liv har bidragit till dessa.
  • 85% har gjort förändringar/aktiviteter för att öka graden av inkludering och upplever att Mitt Liv har bidragit till dessa.

En sammanfattning av rapporten hittar du här (webb)
Samtliga effekter presenteras i Mitt Livs Effektrapport 2021 här (pdf)