På bilden: Jan Berntsson (vd för Deloitte Sverige), Sofia Appelgren (grundare till Mitt Liv) och Pernilla Bonde (vd för HSB).

Nyheten har snurrat i medierna i dagarna att Sverige spelar i EU:s bottenliga när det gäller sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda. 85% av landets svenskfödda är i arbete, men bara 67% av de utlandsfödda enligt statistik från Eurostat 2021. Endast Rumänien uppvisar ett större glapp. Här vilar en paradox: samtidigt som många invandrare går utan jobb lider ett stort antal svenska företag av betydande brist på arbetskraft.

Även om medvetenheten finns är den största utmaningen att skrida till handling och åstadkomma förändring. Vd:arna för Hemköp, Deloitte, Nobina, HSB, Duni Group, Dustin, Next Step Group och f d vd för Prime Weber Shandwick, har gått samman i ett vd-nätverk genom organisationen Mitt Liv, som verkar för mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Tillsammans har de tagit fram ett handlingsprogram där de förbinder sig att genomföra en rad konkreta och tidsatta åtgärder för att öka mångfalden i sina organisationer.

– Det här är handlingskraftiga vd:ar för stora företag i olika branscher. När de åstadkommer förändring i sina bolag kan de göra skillnad för väldigt många. Alla tjänar på att vi har en inkluderande arbetsmarknad där människor kan bidra till samhällsekonomin. Sverige borde ligga i toppen av statistiken för inkludering och inte i botten, säger Sofia Appelgren, grundare till Mitt Liv.

Aktiv förändring startar nu

Handlingsprogrammets första åtagande är att en strategi för mångfald och inkludering ska finnas på plats under 2022. Vd:arna förbinder sig också att börja mäta inkluderingen i företaget, säkerställa inkluderande rekryteringsprocesser, utbilda organisationens chefer och införa ett traineeprogram för utrikes födda med eftergymnasial utbildning som saknar kvalificerat arbete.

– Integrationen är en av Sveriges största utmaningar. Jag anser att vi på Deloitte som företag, stor arbetsgivare och representant för näringslivet ska göra mer än tidigare. Jag ser det som en väg till ett mer framgångsrikt företag. Vi gör oss mer attraktiva för människor med olika bakgrunder som kan känna sig hemma i vår företagskultur ” säger Jan Berntsson, vd för Deloitte Sverige.

Mångfald ger affärsnytta

Att mångfald gynnar företagen rent ekonomiskt är ett faktum enligt Sofia Appelgren.

– Att välkomna fler olika grupper är dels en moralisk fråga, då vi lever i ett demokratiskt land där vi har bestämt att alla ska behandlas likvärdigt och ha jämbördig chans till arbete. Men det är när vi talar om affärsnyttan som följer med att aktivt arbeta med mångfald och inkludering som vi kan nå de stora resultaten.

Nyttan har de senaste åren visats i ett flertal forskningsrapporter, bland annat från globala tankesmedjan Coqual som 2013 kom fram till att organisationer med mångfald inom etnicitet och kön är 45% mer sannolika öka sina marknadsandelar, 70% mer sannolika att etablera sig på en ny marknad och 75% mer sannolika att implementera innovativa idéer.

McKinsey har gjort undersökningar bland mer än 1 000 företag i 15 länder, som visar att företag med mångfald på ledarnivå överpresterar ekonomiskt. Det beror bland annat på att de attraherar topptalanger från fler grupper och får nya perspektiv som ger bättre beslutsfattande. Med större bredd bland medarbetarna förstår de olika kunders behov och ökar konkurrenskraften. Dessutom ökar motivationen hos anställda som känner sig inkluderade, samtidigt som företagets varumärke stärks.

”Mångfald en överlevnadsfråga”

HSB:s vd Pernilla Bonde är övertygad om att mångfald är en nyckel till framgång.

– Hela samhället är i enorm förändring med trender som globalisering och hållbarhet. Idag ställs helt andra krav på företag än för bara tio år sedan. De som sitter fast i gamla tankestrukturer kommer inte klara att transformera sig och förbli relevanta. När du får in fler perspektiv i organisationen blir du mer förändringsbenägen: det är en överlevnadsfråga. Företag som inte tar sig an mångfaldsfrågan begår ett jättemisstag.

Hela handlingsprogrammet presenterades vid symposiet Ett inkluderande Sverige den 31 mars 2022.