News

SEB breddar samarbetet med Mitt Liv för större satsning på mångfald

17 Mar 2022

SEB i Göteborg har under tio år varit samarbetspartner till Mitt Liv. Enligt ett nytt avtal mellan parterna breddas nu samarbetet till att gälla för hela Sverige. – Vi kan se hur samarbetet har gynnat alla inblandade parter och vi har länge haft som ambition att bredda och stärka samarbetet, säger Pernilla Johnsson, ansvarig för partnersamarbeten på SEB i Väst.

Mitt Liv välkomnar två nya ledamöter i styrelsen

07 Mar 2022

Vid den senaste årsstämman utsågs två nya styrelseledamöter till Mitt Livs styrelse, Sean Cory, Managing Partner Northern Europe på Oliver Wyman, och Sean George, Portfolio Manager på en av världens största hedgefonder. ꟷ Mitt Liv har stora ambitioner framåt och våra nya tillskott i styrelsen är med sina kompetenser och perspektiv en viktig pusselbit i detta arbete, säger Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv och styrelseledamot.

Åtta svenska näringslivstoppar presenterar handlingsprogram för mångfald

03 Mar 2022

Mångfald är vägen till framtidens lönsamma företag enligt aktuella rapporter. Nu går åtta stora svenska bolags-vd:ar samman i ett handlingsprogram för att skala upp arbetet för mångfald och inkludering i sina organisationer. På så vis vill de ta ansvar för att möta en av Sveriges största samhällsutmaningar: utanförskapet på arbetsmarknaden.

Kappahl ny samarbetspartner till Mitt Liv - vill ge fler tillgång till den svenska arbetsmarknaden

22 Feb 2022

Modekedjan Kappahl går in som ny samarbetspartner till Mitt Liv. Samarbetet är en del av Kappahls ambition att lyfta mångfaldsarbetet till nästa nivå och skapa en än mer inkluderande kultur, samt att utöka möjligheterna för personer med utländsk bakgrund - både inom bolaget och i samhället - att komma in i arbetslivet på den nivå man har utbildning och erfarenhet för.

Mitt Liv introducerar forskningsbaserad modell för att mäta inkludering på arbetsplatsen

07 Feb 2022

Mitt Liv, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom mångfald och inkludering, lanserar en forskningsbaserad och kostnadsfri inkluderingsmätning som ger organisationer möjlighet att mäta hur inkluderade medarbetarna känner sig på sin arbetsplats. Förhoppningen är att få fler arbetsgivare att se inkludering som en framgångsfaktor och att modellen ska bli en standard för att mäta inkludering på arbetsmarknaden.

Mitt Liv's new partner Exertis: "It is important that we continue to focus on the important issues and that we are good role models"

31 Jan 2022

Mitt Liv is pleased to present a new partner in our partner network, Exertis Nordics, which is one of the Nordic region's largest and fastest growing distributors in IT, Pro AV, Security & Surveillance and Entertainment (games, books and toys). The collaboration with Mitt Liv is part of Exertis’ ongoing work with diversity and inclusion, which will give the company and employees inspiration and the right conditions to create a more inclusive workplace that will attract talent from the entire workforce.

Contact Us

Do you have a question, or would you like more information? Please feel free to contact us via the form below, or else contact a member of our team.

I hereby give my consent to Mitt Liv’s storage and processing of my personal data in this form in accordance with Mitt Liv’s privacy policy