Effekter & Påverkan

Vår impact är vår viktigaste drivkraft

För oss är det viktigt att allt vi gör bidrar till vår vision om ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald - därför gör vi bland annat årliga effektmätningar för att mäta vår impact. Nedan kan du hitta våra effektrapporter, men även andra rapporter och initiativ som är delar av vårt påverkansarbete.

Effektrapporter

Effektrapport 2022
Effektrapport 2021
Effektrapport 2020
Effektrapport 2019
Effektrapport 2018
Effektrapport 2017
Effektrapport 2016

Fler rapporter från Mitt Liv

Rapport 2023: Chefers syn på inkludering och mångfald i arbetslivet

Novus har för andra året i rad genomfört en undersökning på uppdrag av Mitt Liv med syftet att se hur många företag som bedriver ett aktivt arbete med mångfald och inkludering, förstå deras drivkrafter och utmaningar samt vilka verktyg de behöver för att öppna för fler talanger och perspektiv. Svaren kommer från 555 chefer inom privat, ideell och offentlig sektor i företag och organisationer med fler än 25 anställda.

Rapport 2022: Chefers syn på inkludering och mångfald i näringslivet

Novus har under mars 2022 genomfört en undersökning på uppdrag av Mitt Liv med syftet att se hur många företag som bedriver ett aktivt arbete med mångfald och inkludering, förstå deras drivkrafter och utmaningar samt vilka verktyg de behöver för att öppna för fler talanger och perspektiv. Svaren kommer från 544 chefer inom privat, ideell och offentlig sektor i företag och organisationer med fler än 25 anställda.

Rapport: Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats?

En enkätundersökning från 2018 med målgruppen utrikes födda om vad som krävs av svenska arbetsgivare för att attrahera, utveckla och behålla internationell talang. Rapporten är framtagen av Mitt Liv i samarbete med United Minds.

Initiativ

CEOs for D&I: Mitt Livs VD-program

Mitt Liv har under ledning av grundaren Sofia Appelgren initierat ett VD-program för ökad mångfald och inkludering på arbetsmarknaden.

Syftet är att få näringslivet att skala upp arbetet för mångfald och inkludering i sina organisationer och ta ansvar för att möta en av Sveriges största samhällsutmaningar: utanförskapet på arbetsmarknaden. Tillsammans arbetar vd:ar från en rad bolag för att identifiera möjligheterna till att arbeta mer målinriktat och strategiskt med frågorna – och på så sätt bidra till ett mer konkurrenskraftigt Sverige som tar vara på den kompetens som finns på arbetsmarknaden.

Initiativ

Årligt symposium: En inkluderande arbetsmarknad

En gång om året bjuder Mitt Liv in till ett årligt symposium, där vi lyftar vi de viktigaste åtgärderna och lösningarna för att skapa en inkluderande arbetsplats och arbetsmarknad. Med en rad spännande programpunkter vill vi synliggöra nya perspektiv, forskning och konkreta verktyg för ett mångfalds- och inkluderingsarbete som kan skapa verklig förändring och värde i organisationer och företag.

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.