Effekter & Påverkan

Vår impact är vår viktigaste drivkraft

För oss är det viktigt att allt vi gör bidrar till vår vision om ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald - därför gör vi bland annat årliga effektmätningar för att mäta vår impact. Nedan kan du hitta våra effektrapporter, men även andra rapporter och initiativ som är delar av vårt påverkansarbete.

Effektrapporter

Effektrapport 2021
Effektrapport 2020
Effektrapport 2019
Effektrapport 2018
Effektrapport 2017
Effektrapport 2016

Fler rapporter från Mitt Liv

Rapport: Chefers syn på inkludering och mångfald i näringslivet

Novus har under mars 2022 genomfört en undersökning på uppdrag av Mitt Liv med syftet att se hur många företag som bedriver ett aktivt arbete med mångfald och inkludering, förstå deras drivkrafter och utmaningar samt vilka verktyg de behöver för att öppna för fler talanger och perspektiv. Svaren kommer från 544 chefer inom privat, ideell och offentlig sektor i företag och organisationer med fler än 25 anställda.

Rapport: Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats?

En enkätundersökning från 2018 med målgruppen utrikes födda om vad som krävs av svenska arbetsgivare för att attrahera, utveckla och behålla internationell talang. Rapporten är framtagen av Mitt Liv i samarbete med United Minds.

Mitt Livs VD-nätverk ska kraftsamla för en mer inkluderande arbetsmarknad

Initiativ: CEO's for D&I

Mitt Liv har under ledning av vår grundare Sofia Appelgren samlat ihop en rad starka profiler i VD-Sverige och startat ett VD-nätverk för ökad mångfald och inkludering på arbetsmarknaden (CEOs for Diversity & Inclusion). Nätverket ska tillsammans identifiera möjligheterna till att arbeta mer målinriktat och strategiskt med mångfalds- och inkluderingsfrågorna – och på så sätt bidra till ett mer konkurrenskraftigt Sverige som tar vara på den kompetens som finns på arbetsmarknaden.

VD-nätverket har hittills värvat Simone Margulies (VD Hemköp & Tempo), Jan Berntsson (VD Deloitte Sweden), Jacob Torell (VD Next Step Group), Magnus Rosén (VD Nobina AB), Pernilla Bonde (VD HSB Riksförbund), Robert Dackeskog (VD Duni Group), Therese Bohlin (VD Prime Weber Shandwick) och Thomas Ekman (VD Dustin Group). Det första mötet med nätverket hölls i september 2021.

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.