fbpx Home - Mitt Liv

Mitt Liv

Since 2008, Mitt Liv has worked to promote an inclusive labour market that values diversity

Mitt Liv is a leading social enterprise with more than 12 years’ experience of diversity and inclusion (D&I) in the labour market. We provide employers with knowledge, strategies and concrete tools for successful D&I activities, and we run Sweden’s largest mentoring program for academics with a foreign background.

Mitt Liv Consulting Services

We help you turn words into deeds

Since 2008 we have provided training to and collaborated with employers in both the private and public sectors with regard to issues concerning diversity and inclusion. Our current approach is based on long-term strategic collaborations, although we also undertake one-off activities on a smaller scale as necessary. Together we ensure that your D&I work becomes a natural part of your activities and your overall business strategy.

Mitt Livs Chans Mentoring Program

Mentoring program for academics with a foreign background

Mitt Livs Chans is Sweden’s largest mentoring program for individuals with a foreign background and post-secondary education who don’t have a job in their area of competence. Through mentorship and an expanded contact network, we strive to improve the possibilities for such individuals to find an appropriate job in Sweden.

Our impact drives positive development

of our partners have implemented changes aimed at increasing inclusion.

of our partners have implemented changes aimed at increasing diversity.

of mentees find a job or trainee position after our mentoring program.

of participants gain valuable professional contacts through our mentoring program.

D&I Insights – subscribe to our newsletter

Research, reports and articles in Swedish and English for those who work with or are interested in issues concerning diversity, inclusion and skills supply.

Latest news

Replik på DN Debatt: ”Sänkta löner löser inte arbetslösheten för utlandsfödda”

15 Oct 2021

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 13 oktober skrev forskarna Nora Sánchez Gassen, Rolf Elmér och Per Skedinger som en av fem åtgärder att sänkta löner för lågkvalificerade jobb skulle underlätta integrationen av utrikesfödda. Mitt Liv med flera vill i en replik till denna artikel lyfta en viktig aktör som ofta glöms bort i diskussioner om lösningar på arbetslösheten bland utrikesfödda, nämligen arbetsgivarna. Inkluderande arbetsgivare är en förutsättning för en lyckad arbetsmarknadsintegration.

Vår nya kollega - Magdalena Nour

07 Oct 2021

Vi är oerhört glada och stolta över att få presentera vårt nya tillskott till teamet, Magdalena Nour, som kommer att axla rollen som mångfalds- och inkluderingsstrateg på Mitt Liv.

Styrelsens roll i mångfalds- och inkluderingsarbetet blir allt viktigare – varför?

27 Sep 2021

När jag beskrev Mitt Liv och vårt arbete för många år sedan beskrev jag oss oftasom ”den tredje kraften” som dels skulle skapa en mindre klyfta mellan det privataoch offentliga, dels verka som den bro som saknades mellan dem som står utanför arbetsmarknaden och de som ska ta emot. Jag tänkte tidigt att den tredje kraften så småningom skulle bli de första och största i Sverige, och det är precis det jag upplever att vi ser nu, då trycket på våra frågor kring mångfald och inkludering (M&I) på arbetsmarknaden aldrig varit större.

Stories

Meet the people we interact with every day in our activities.

Three-time mentor Sinval: ”Stepping out of our comfort zone, that’s how we grow”

"Life do not come with an instruction manual" - Interview with our previous mentee Girish

Contact Us

Do you have a question, or would you like more information? Please feel free to contact us via the form below, or else contact a member of our team.

I hereby give my consent to Mitt Liv’s storage and processing of my personal data in this form in accordance with Mitt Liv’s privacy policy