Mitt Liv Konsulttjänster

Social hållbarhet och hållbarhetsrapportering

Vi på Mitt Liv kan hjälpa er att utveckla era insatser för social hållbarhet och säkerställa att ni uppfyller de nya kraven i CSRD-direktivet.

I och med det nya CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) blir det allt viktigare för företag att ha en tydlig struktur på det hållbarhetsarbete som ska redovisas. Ett område som kommer att kräva mer insatser och standardiserad information i hållbarhetsrapporten är social hållbarhet - vilket innefattar medarbetarnas arbetsvillkor och hur organisationer påverkar, och påverkas av, omvärlden. Inom dessa områden är inkludering, jämlikhet och mångfald i sin tur viktiga byggstenar.

Vi hjälper er att göra det som krävs

Vi på Mitt Liv kan hjälpa er att både utveckla era insatser för social hållbarhet och säkerställa att ni uppfyller de nya kraven inom CSRD. Dessa områden kan vi hjälpa er med:

  • Strategisk integration:

Vi hjälper er att strategiskt integrera social hållbarhet i er affärsstrategi och konkretiserar arbetet genom vår strategimodell.

  • Mål, datainsamling och analys:

Vi hjälper er att identifiera relevanta nyckeltal samt mäta och sätta mål, vilket gör det möjligt att tydligt spåra era framsteg och göra åtgärder där det finns behov. Med Mitt Livs inkluderingsmätning© får du en forskningsbaserad modell med ett paketerat frågebatteri, där vi kan stötta med implementation, intern kommunikation, dataanalys, målsättning och uppföljning. Vi stöttar även med rådgivning kring mätning av mångfald.

  • Insatser för att nå era mål:

Vi hjälper er förstå vilka processer som behöver göras mer inkluderande samt vilka kunskapshöjande insatser som krävs för att nå era mål.

  • Rätt koppling till ESRS:

Vi ser till att det finns en röd tråd mellan insatserna och de förslag på ESRS-standarder som gäller rapportering kring medarbetare, arbetskraft i värdekedjan, samhällspåverkan, konsumenter och slutanvändare.

Kort om CSRD

Med den nya EU-lagen, CSRD, som träder i kraft 2024, kommer hållbarhetsredovisning att genomgå betydande förändringar och utvidgas avsevärt. Fler än 50 000 företag inom EU kommer att omfattas av CSRD år 2026, varav cirka 4 100 är svenska bolag. 

En central del av direktivet är att företag och organisationer kommer att behöva anpassa sig till de nya europeiska hållbarhetsstandarderna, kända som European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dessa standarder är utformade för att säkerställa att företag rapporterar på ett jämförbart, tillförlitligt och kvalitativt sätt om deras påverkan på människor, miljö och klimat.

Denna ökade omfattning av rapportering kommer att öka transparensen och jämförbarheten mellan företag, eftersom kraven för att lämna information om hållbarhetsaspekter blir mer omfattande än vad som tidigare krävts.

 

Kontakta oss idag

Vill du veta mer? Hör av dig till någon av oss!

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.