fbpx Mitt Liv - Bli samarbetspartner

Bli samarbetspartner

Vår partnerskapsmodell

Som samarbetspartner till Mitt Liv gör du det möjligt för din organisation att arbeta långsiktigt och hållbart med mångfalds- och inkluderingsfrågorna – tillsammans med oss och vårt partnernätverk. Vi ger dig och din organisation verktyg att skapa en inkluderande arbetskultur och hjälper er att se affärsnyttan i ett strategiskt mångfaldsarbete.

Ett partnerskap med Mitt Liv ger din verksamhet möjlighet att arbeta proaktivt, långsiktigt och praktiskt med mångfald, inkludering och likabehandling. Vi har idag cirka 45 samarbetspartners i vårt nätverk som tillsammans med oss arbetar för en inkluderande arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Våra samarbetspartners

Andra AP-fondenAvega GroupAxel JohnsonBonava

Collector BankDahl AgenturerDanAdsDeloitte

Dina FörsäkringarDuni GroupDustinDeloitte

Johnson ControlsLannebo FonderLatourMary Kay

Linköping kommunLynk & CoLänsförsäkringar Göteborg & BohuslänMagnolia

Martin & ServeraMellby GårdMorris LawNCC

Nexer GroupNord-Lock GroupNorrköpings kommunPS Partner

RustaSEBSiemens EnergySJR

SKFSMHIStena MetallSvea Skog

VacseVasakronanVattenfallAdvokatfirman Vinge

Volvo CarsVolvo GroupWallenstam

Partnerskapets grundläggande tjänster:

Strategisk rådgivning: Mitt Liv bistår med expertis inom strategiska frågor som rör M&I, där fokus bestäms utifrån verksamhetens behov.

Mentorskap i Mitt Livs Chans: Dina anställda ges möjlighet att bli mentorer och stötta en person med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att navigera den svenska arbetsmarknaden. Genom mentorskapet bidrar din verksamhet med en konkret insats för en öppnare arbetsmarknad, men investerar samtidigt i medarbetarnas professionella och personliga utveckling.

Partnernätverk: Vid minst 3 tillfällen per år anordnar vi nätverksträffar för våra samarbetspartners där fokus ligger på att dela erfarenheter och lära av varandra i frågor som rör M&I. Träffarna leds av Mitt Liv.

Omvärldsbevakning: Våra omvärldsbevakningsmail skickas ut 4 gånger per år och innehåller tips på studier, artiklar, forskning och statistik rörande M&I på arbetsmarknaden. 

Marknadsföring: Vi visar samarbetspartners logotyper på hemsidan och i relevant presentationsmaterial. Vid samarbetets start gör vi en pressrelease i dialog med varje ny partner. När tillfälle ges lyfter vi också våra samarbetspartners i andra sammanhang.

Effekter för våra samarbetspartners

av våra samarbetspartners har gjort förändringar för att öka inkluderingen.

av våra samarbetspartners uppger att verksamhetens inkludering har ökat under samarbetet.

av våra samarbetspartners har gjort förändringar för att öka mångfalden.

av våra samarbetspartners uppger att verksamhetens mångfald har ökat under samarbetet.

"We are partners with Mitt Liv because it’s important for us to have an impact on the society where we are. An open and inclusive society is what’s going to help us be a very diverse and global company, have a more inclusive and open workplace, and we know that there are very strong advantages to that. So we are really working in the same direction as Mitt Liv, both inside the company and outside the company."

Eric H Way

Eric H Way
Previous Director of Diversity & Inclusion at Volvo Group

Kontakt

Funderingar? Kontakta gärna någon av oss!

Vår policy för samarbeten