Stödmaterial

Kom igång med din inkluderingsmätning!

Här kan du med några enkla klick registrera dig och få tillgång till vårt kostnadsfria stödmaterial för din inkluderingsmätning. I materialet hittar du ett frågebatteri, samt bakgrund och syfte med mätningen.

Inkluderingsmätningen i korthet

Frågebatteriet består av 8 frågor plus en självidentifikationsdel och är vårt bidrag till att hitta en tillförlitlig standard för organisationer att undersöka nivån på inkludering bland sina anställda. Formatet är forskningsbaserat och vi har även varit praktiska i utformningen av frågorna så att organisationer enkelt kan följa upp med aktiviteter beroende på vad resultatet ifrån mätningen är.

Varför mäta inkludering?

En hög nivå av inkludering är framför allt viktig för att personer ska må bra på sina arbetsplatser, vilket är en förutsättning för att kunna göra sitt jobb väl, men också för att organisationer ska få ut all potential (affärsnytta) ur grupper med många olikheter (mångfald).

Varje organisation har ett ansvar för att anställda ska känna sig inkluderade. Här ger en inkluderingsmätning insikter kring hur det står till och vilket arbete som krävs för att lyfta nivån och åtgärda eventuella brister.

Vi på Mitt Liv har sedan 2008 arbetat med att hjälpa organisationer att höja deras nivå på inkludering. Många gånger handlar det om att höja kunskapsnivån i frågan, samt att se till att arbetet med inkludering - med enkla medel - får en plats i vardagen ute på arbetsplatsen.

Vår digitala aktivitetsguide - ett viktigt komplement till mätningen

Mitt Liv erbjuder också en omfattande digital aktivitetsguide till chefer och ledare som hjälper dig i det efterföljande arbetet med inkluderingsmätningen. Här hittar du moduler med konkreta och enkla aktiviteter som syftar till att höja kunskapen och generera en positiv beteendeförändring i organisationen.

Aktiviteterna är anpassade utifrån de parametrar som mätningen visar att det behövs mer arbete med och riktar sig till olika målgrupper, till exempel chefer eller hela arbetsgrupper. Du får tillgång till utbildningsfilmer med tillhörande diskussionsfrågor, övningar, samt checklistor och handfasta tips för hur du som ledare kan utöva ett mer inkluderande ledarskap.

Nyfiken? Kontakta våra kollegor Kristofer Eklundh eller Claire Karlsson nedan för en demo och prisförslag.

Funderar du på att börja mäta inkludering och behöver stöd eller rådgivning? 

Hör av dig till oss! Vi erbjuder även utbildning, samt en mer omfattande guide för inkluderingsmätning som du kan köpa till din organisation.

"En hög nivå av inkludering är en förutsättning för att de anställda ska må bra på sin arbetsplats och för att de ska kunna nå sin största möjliga potential. Vår modell gör det möjligt för en organisation att mäta inkluderingsgraden, få hjälp med hur man konkret kan åtgärda eventuella brister, samt följa upp för att se om åtgärderna leder till förbättring"
- Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt Liv

Packat och klart!

Använder du redan någon av följande plattformar för dina medarbetarundersökningar eller pulsmätningar? Här finns vår inkluderingsmätning redan upplagd och redo att använda.

För att få ut så mycket som möjligt av dessa mätningar, använd stödmaterialet som du kan ladda ner längst upp på sidan.

 

Populum  

Kontakta: Sighsten Dahl, CCO
072 853 62 08
sighsten.dahl@populum.io 

 

Puls solutions

Kontakta: Christian Carlsson
070 386 33 12
christian.carlsson@puls-solutions.se 

 

&frankly

Kontakta: &frankly support 
072 238 23 01
hello@andfrankly.com

 

Quicksearch

Kontakta: Therese Ekeroth, Projektledare/HR konsult
070 922 82 92
therese.ekeroth@quicksearch.se 

Webinar: Så mäter du inkludering i praktiken

Titta på vårt webinar (på engelska) från den 7 februari 2022, där vi presenterar vår inkluderingsmätning. Du får också en genomgång i varför det är viktigt att undersöka inkluderingen på en arbetsplats, samt vad man ska tänka på gällande förberedelser, analys och de juridiska aspekterna.