Effekter & Påverkan

CEOs for D&I: Mitt Livs VD-program

CEOs for D&I är ett vd-program som lanserades 2021 av Mitt Livs grundare Sofia Appelgren. Initiativet syftar till att uppmuntra näringslivet att intensifiera arbetet med mångfald och inkludering i sina organisationer och ta ansvar för att främja en ökad mångfald och inkludering på arbetsmarknaden.

Målet för respektive program är att komma fram till ett bolagsgemensamt åtagande som årligen presenteras på Mitt Livs symposium. Nätverket av vd:ar i samtliga program verkar även för att skapa en stark gemensam röst, identifiera vilka frågor som ska drivas framåt och skapa påverkan både inom näringslivet och politiken.

Grupp 3

Deltagare 2023

Alexander Wennergren Helm

VD, Ernströmgruppen

Elisabeth Peregi

VD, Kappahl

Jakub Jankowski

VD, IKEA Industry

Martin Malmvik

VD, Axel Johnson International

Paula da Silva

VD, P27 Nordic Payments

Grupp 2

Deltagare 2022

Carl Dahlén

COO North West Europe, Securitas

Elisabeth Beskow

VD, DNB Sverige

Freddy Sobin

tidigare VD, Kicks

Jan Dernestam

VD, Mannheimer Swartling

Joakim Skarborg

VD, Novax

Sofia Götmar-Blomstedt

VD, PwC Sverige

Grupp 1

Deltagare 2021

Jan Berntsson

tidigare VD, Deloitte Sweden

Simone Margulies

VD, Hemköp & Tempo

Pernilla Bonde

tidigare VD, HSB

Jacob Torell

VD & Grundare, Next Step Group

Thomas Ekman

tidigare VD, Dustin Group

Robert Dackeskog

VD, Duni Group

Magnus Rosén

tidigare VD, Nobina AB

Therese Bohlin

fd VD, Prime Weber Shandwick

Så arbetar vi

I programmet träffas gruppen vid tre tillfällen under ett år, där de fokuserar på att diskutera utmaningar och möjligheter med mångfald och inkludering, omvärldens krav, samt sitt ansvar som vd. Deltagarna får träffa forskare, tongivande samhällsdebattörer och ta del av konkreta case från andra organisationer.

Målet är att arbetet ska utmynna i ett bolagsgemensamt handlingsprogram för mångfald och inkludering - med åtaganden som bolagen tillsammans har identifierat för att växla upp arbetet i sina organisationer och som samtidigt bidrar till att göra skillnad på arbetsmarknaden. 

Varje grupps handlingsprogram presenteras årligen på Mitt Livs symposium "En inkluderande arbetsmarknad", där även tidigare grupper presenterar hur arbetet har fortskridit i deras organisationer.

Pågående arbete och resultat

Grupp 1

Ett bolagsgemensamt handlingsprogram

I mars 2022 presenterade den första vd-gruppen ett bolagsgemensamt handlingsprogram där de förbinder sig att genomföra en rad konkreta åtgärder för att öka mångfalden och inkluderingsgraden i sina organisationer. Åtagandet innebär att de ska:

  • Ha en mångfalds- & inkluderingsstrategi på plats under 2022

  • Mäta mångfald och inkludering

  • Säkerställa inkluderande rekryteringsprocesser

  • Utbilda alla ledare i inkluderande ledarskapsprogram

  • Införa jobbprogram för utrikesfödda

  • Inspirera fler vd:ar att göra mer 

Grupp 2

Rekommendationer för bolagsstyrelser och nå unga i utsatta områden

I mars 2023 presenterade den andra vd-gruppen sitt bolagsgemensamma åtagande som består av två delar:

  1. Att ta fram en rekommendation med de krav bolagsstyrelser bör ställa på sina ledningsgrupper för att uppnå inkluderande företag och därmed bidra till mer inkluderande samhällen.

  2. Samtliga företag förbinder sig till ett engagemang i organisationer som jobbar i utsatta områden. Målsättningen är att varje bolag under ett år på olika sätt ska ge sina medarbetare rätt förutsättningar och verktyg för att nå ut till ungdomar i minst tio utanförskapsområden i Sverige.

Röster från programmet

Hemköps vd: ”Mångfald är en central del i vår affärsidé”

Fler perspektiv – en överlevnadsfråga enligt HSB

Deloitte: ”Medarbetare med olika bakgrund skapar framgångsrika företag”

Mångfald och inkludering är affärskritiskt. En större diversifiering genererar fler idéer i rummet, vilket i sin tur ger de bästa förutsättningarna för bättre beslut. Det här är en fråga som ingen löser ensam, det krävs att många aktörer jobbar sida vid sida.

Elisabeth Beskow

Elisabeth Beskow
VD, DNB Sverige

Kontakta oss

Intresserad av delta i kommande vd-program? Hör av dig till någon av oss!