Effekter & Påverkan

CEOs for D&I: Mitt Livs VD-program

Under 2021 startade Mitt Livs grundare Sofia Appelgren upp ett VD-program för ökad mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Syftet är att få näringslivet att skala upp arbetet för mångfald och inkludering i sina organisationer och ta ansvar för att möta en av Sveriges största samhällsutmaningar: utanförskapet på arbetsmarknaden.

Programmet erbjuder plats till 8 vd:ar per år, och målet är att ha 40 bolag anslutna till år 2025 för att gemensamt skapa en stark röst som påverkar och driver arbetsmarknaden i rätt riktning.

Grupp 2

Deltagare 2022

Carl Dahlén

VD, Securitas Sverige

Elisabeth Beskow

VD, DNB Sverige

Freddy Sobin

VD, Kicks

Jan Dernestam

VD, Mannheimer Swartling

Joakim Skarborg

VD, Novax

Sofia Götmar-Blomstedt

VD, PwC Sverige

Grupp 1

Deltagare 2021

Jan Berntsson

VD, Deloitte Sweden

Simone Margulies

VD, Hemköp & Tempo

Pernilla Bonde

VD, HSB

Jacob Torell

VD & Grundare, Next Step Group

Thomas Ekman

VD, Dustin Group

Robert Dackeskog

VD, Duni Group

Magnus Rosén

VD, Nobina AB

Therese Bohlin

fd VD, Prime Weber Shandwick

Så arbetar vi

I programmet träffas gruppen vid tre tillfällen under ett år, där de fokuserar på att diskutera utmaningar och möjligheter med mångfald och inkludering, omvärldens krav, samt sitt ansvar som vd. Deltagarna får träffa forskare, tongivande samhällsdebattörer och ta del av konkreta case från andra organisationer.

Målet är att arbetet ska utmynna i ett bolagsgemensamt handlingsprogram för mångfald och inkludering - med åtaganden som bolagen tillsammans har identifierat för att växla upp arbetet i sina organisationer och som samtidigt bidrar till att göra skillnad på arbetsmarknaden. 

Varje grupps handlingsprogram presenteras årligen på Mitt Livs symposium "En inkluderande arbetsmarknad", där även tidigare grupper presenterar hur arbetet har fortskridit i deras organisationer.

Pågående arbete och resultat

Grupp 1

Ett bolagsgemensamt handlingsprogram

I mars 2022 presenterade den första vd-gruppen ett bolagsgemensamt handlingsprogram där de förbinder sig att genomföra en rad konkreta åtgärder för att öka mångfalden och inkluderingsgraden i sina organisationer. Åtagandet innebär att de ska:

  • Ha en mångfalds- & inkluderingsstrategi på plats under 2022

  • Mäta mångfald och inkludering

  • Säkerställa inkluderande rekryteringsprocesser

  • Utbilda alla ledare i inkluderande ledarskapsprogram

  • Införa jobbprogram för utrikesfödda

  • Inspirera fler vd:ar att göra mer

Gruppen kommer att presentera sitt pågående arbete med handlingsplanen under Mitt Livs symposium den 23 mars 2023.

Röster från programmet

Hemköps vd: ”Mångfald är en central del i vår affärsidé”

Fler perspektiv – en överlevnadsfråga enligt HSB

Deloitte: ”Medarbetare med olika bakgrund skapar framgångsrika företag”

Mångfald och inkludering är affärskritiskt. En större diversifiering genererar fler idéer i rummet, vilket i sin tur ger de bästa förutsättningarna för bättre beslut. Det här är en fråga som ingen löser ensam, det krävs att många aktörer jobbar sida vid sida.

Elisabeth Beskow

Elisabeth Beskow
VD, DNB Sverige

Kontakta oss

Intresserad av delta i kommande vd-program? Hör av dig till någon av oss!