Vattenfall

Vattenfall har varit samarbetspartner med Mitt Liv sedan 2013 där de under åren har tagit del av strategisk rådgivning, nätverksträffar, mentorskap i Mitt Livs Chans, omvärldsbevakningsmail och marknadsföring. Hösten 2020 anlitade också Vattenfall Mitt Liv för att utveckla ett verktyg i form av en skräddarsydd utbildningsmodul i inkluderande medarbetarskap.

Vi har en tydlig strategi för att driva mångfald och inkludering inom Vattenfall. En ökad medvetenhet är det första steget, men det måste följas av förändringar i vårt sätt att göra saker. Leadership Toolbox är ett väldigt uppskattat verktyg för att skapa verklig beteendeförändring och en mer diversifierad och inkluderande team- och arbetsmiljö. Samarbetet med Mitt Liv har präglats av flexibilitet och lyhördhet, professionalitet och expertis i varje steg. Vi är väldigt glada över vårt partnerskap.

Frida Marty Wallgren

Frida Marty Wallgren
D&I Process Manager, Vattenfall

Skräddarsydd modul i inkluderande medarbetarskap för fyra länder

Under 2020 fick Mitt Liv uppdrag att ta fram en utbildningsmodul för inkluderande medarbetarskap inom Vattenfalls projekt "leadership toolbox". 

Modulen omfattade upplägg och innehåll för en serie workshops som skulle ledas av cheferna i organisationen och därmed effektivisera kompetensutvecklingen av anställda i Sverige, Tyskland, Nederländerna & Storbritannien. Materialet utvecklade därför på fyra olika språk.

Materialet är uppdelat över fyra workshops som leder deltagarna genom reflektioner och diskussioner kopplade till vikten av inkludering, att få en samsyn på begreppet, inkludering i praktiken genom möteskultur, samt individens inkluderande beteende. 

Modulen lanserades i januari 2021 och har redan använts av stora delar av verksamheten, samt är nu en del av arbetet med den övergripande affärsstrategin.

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.