Volvo Cars:

Volvo Cars har varit en engagerad samarbetspartner till Mitt Liv sedan 2009 där de under åren har tagit del av strategisk rådgivning, nätverksträffar, föreläsningar, mentorskap i Mitt Livs Chans, omvärldsbevakningsmail och marknadsföring.

Volvo Cars har under åren även kompletterat partnerskapet med en rad omfattande insatser för kompetensutveckling inom M&I som omfattar utbildingsprogram i inkluderande ledarskap och rekrytering, samt ett inkluderingsspel:

I can strongly recommend the workshop Inclusive Recruitment facilitated by Claire Karlsson. We wanted to get a common platform of knowledge as well as a lot of inspiration and during our session we got both. Two hours where we were challenged to think in new ways, facing our biases and how we secure diversity in the different aspects of recruitment. Claire’s curious and knowledgeable approach sets the standard and helped us out of our comfort zones. Now it’s time to get to work, deep diving into our processes with our new tools from the workshop.

Jasmin Aronsson El Kachani
Talent Management – Culture & Diversity, Volvo Cars

Konsultuppdrag för kompetensutveckling:

2017–2018: Utbildningprogram i inkluderande ledarskap för över 375 chefer/ledare i fabrikerna i Torslanda och Skövde

Genom 3–5 moduler fick deltagarna kunskap, förståelse och verktyg för att leda sina anställda genom ett mer inkluderande arbetssätt.

2019: Inkluderingsspel i form av samtalskort på Volvo Cars Torslanda

Samtalskorten bestod av olika moduler som cheferna kunde ta fram och använda i sina team under kortare produktionsstopp, för att på ett enkelt sätt lyfta mångfalds- och inkluderingsfrågor och skapa dialog.

2021: Utbildningsprogram i inkluderande rekrytering för samtliga ledningsgrupper på Volvo Cars Torslanda

En interaktiv utbildning som omfattade syftet med inkluderande rekrytering, mentala mekanismer och unconscious bias, synen på kompetens, samt inkludering i den befintliga processen med fokus på urval och intervjuer.

2021: Digital föreläsning om inkluderande rekrytering för rekryteringsspecialister i Europa och Kina.

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.