Nobina

Under våren 2018 sjösattes ett utbildningssamarbete mellan Mitt Liv och Nobina, Nordens största operatör inom kollektivtrafik. Sedan starten av samarbetet har cirka 500 ledare och andra nyckelroller inom Nobina genomgått Mitt Livs utbildningsprogram i inkluderande ledarskap.

Utbildningsprogram i inkluderande ledarskap

Nobina har under många år arbetat för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö och under 2019 utsågs de bland annat till Sveriges mest HBTQ-vänliga arbetsplats.

Bland deras cirka 11 000 medarbetare i koncernen har de idag en arbetsstyrka som präglas av många olika kulturella bakgrunder, samtidigt som de möter en stor mångfald genom sin verksamhet i kollektivtrafiken. En av anledningarna till att Nobina tog beslutet att anlita Mitt Liv var bland annat att de genomfört en fördjupad studie kring medarbetarnas arbetssituation. Den identifierade vissa utmaningar som kunde härröras till attityd och okunskap om varandra.

Utbildningsprogrammet syftade till att utveckla ledarnas mångfaldskompetens, skapa medvetenhet och självinsikt, samt ge verktyg för att praktisera ett inkluderande ledarskap. Deltagarna fick ett forum att diskutera utmaningar med varandra, hjälp att kritiskt reflektera över tankesätt och invanda mönster, samt verktyg att gå från ord till handling och aktivt leda och arbeta med mångfald och inkludering. I slutet av utbildningen upprättades en handlingsplan för hur arbetet skulle leda till konkreta mål i det dagliga arbetet och därmed genomsyra hela organisationen.

Jag upplever nu en större öppenhet för att till exempel lyfta vissa frågor. För att komma vidare i vårt arbete med en hållbar arbetsmiljö är det avgörande att våra medarbetare vågar vara sig själva och känner sig inkluderade.

Hanna Frimansson

Hanna Frimansson
Head of Talent & Performance, Nobina

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.