Norrköpings kommun

Norrköpings kommun var den första kommunen i Sverige att gå in som samarbetspartner till Mitt Liv, ett samarbete som har pågått sedan 2014. Under åren har de tagit del av strategisk rådgivning, kompetensutveckling, nätverksträffar, mentorskap i Mitt Livs Chans, omvärldsbevakningsmail och marknadsföring. Nedan presenteras ett axplock från partnerskapet:

Som en stor arbetsgivare kände vi att vi ville göra något i integrationsfrågan. Det var rätt i tiden att samarbeta med Mitt Liv i dessa frågor och viktigt för oss att bidra till samhällsnytta. Det kan vi göra genom detta samarbete. Med tanke på vårt framtida behov när det gäller kompetensförsörjning är det en framgångsfaktor att arbeta med integration och mångfald.

Maria Söderberg

Maria Söderberg
HR-chef, Norrköpings kommun

Skräddarsydd arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

En av många utbildningsinsatser som gjorts inom ramen för samarbetet med Mitt Liv var under hösten 2019 då Norrköpings kommun hade sin årliga arbetsmiljödag för chefer och skyddsombud på temat inkludering. Totalt 360 personer bjöds in och utbildades av Mitt Liv inom aktiva åtgärder kopplade till normer och attityder inom den psykosociala miljön.

Mentorskap i Mitt Livs Chans

Sedan starten av samarbetet har Norrköpings kommun uppmuntrat sina medarbetare att engagera sig som mentorer i mentorprogrammet Mitt Livs Chans. Ansökningarna har ökat varje år och det är också många som återkommer som mentorer. Med denna insats vill Norrköpings kommun bidra till en kortare väg från att man kommer till Sverige tills att man får ett jobb motsvarande den kompetens man har. Där har de som arbetsgivare möjlighet att bidra med de kompetenser och erfarenheter som deras medarbetare har - en konkret insats där de aktivt bidrar till integration på arbetsmarknaden, men där man som medarbetare även utvecklar sitt ledarskap och förståelse för mångfalds- och inkluderingsfrågor.

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.