Preem

Preem var samarbetspartner till Mitt Liv mellan år 2015-2020, och startade med att Mitt Liv i samarbete med bolaget tog fram en mångfalds- och inkluderingsstrategi. Därefter utvecklades samarbetet till att bland annat inkludera mentorskap i Mitt Livs Chans, framtagande av utbildningsfilmer, annonsering av veckovisa lediga tjänster till Mitt Livs talangpool, samt utveckling av ett antal dilemmafilmer i utbildningssyfte. Här är ett axplock av dessa insatser:

Utveckling av en mångfalds- och inkluderingsstrategi

Mitt Liv handledde en referensgrupp i framtagande av Preems första mångfalds- och inkluderingsstrategi, som bestod av representerar från koncernledning, HR, chefer, medarbetare och fackliga representanter. Under 5 moduler arbetade gruppen med att ta fram definitioner, vision, mål, en handlingsplan, samt en plan för förankring i organisationen. Ett konkret resultat från arbetet var att begreppet inkludering introducerades som en grundvärdering i företaget.

Utbildningsfilmer med dilemmasituationer

Mitt Liv stöttade med talmanus för utvecklingen av ett antal utbildningsfilmer med dilemman som kan framstå i vardagen på en arbetsplats, kopplade till inkludering.
 

Utbildningsfilmer inom M&I

Mitt Liv fick uppdraget att utvecklia och spela in 6 korta utbildningsfilmer inom mångfald och inkludering, för att ge alla anställda möjlighet att öka sin grundkunskap och förståelse för mångfald, inkludering, fördomar, kognitiv bias och normer. Filmerna har idag anpassats och finns tillgängliga som en del av Mitt Livs grundutbud.

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.