SJR

SJR har varit samarbetspartner med Mitt Liv sedan 2014. Under samarbetets gång har de tagit del av strategisk rådgivning, nätverksträffar, kompetensutveckling, mentorskap i Mitt Livs Chans, omvärldsbevakningsmail och marknadsföring.

Som ett ledande konsult- och rekryteringsföretag är de en viktig aktör och påverkare på arbetsmarknaden, därför strävar de efter att jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska vara ett naturligt inslag i hela koncernen. En central del i samarbetet med Mitt Liv har varit SJR:s engagemang i mentorprogrammet Mitt Livs Chans.

Det handlar om att göra och inte bara prata. Som mentor kommer man ju inte bara nära kompetensen och bygger ett starkt nätverk under programmet, utan man får också insikter om vilka hinder som faktiskt finns på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Engagemanget kring frågorna lyfter på ett annat sätt.

Rebecca Dellborg

Rebecca Dellborg
Regionchef Väst, SJR

Mentorskap i Mitt Livs Chans

Sedan samarbetets start har en stadig ström av medarbetare från SJR bidragit med sitt mentorskap i programmet. De såg ett stort värde i nätverkandet både för de anställda och för adepterna, och blev också snabbt involverade i att stötta med kunskap kring rekrytering under en del av programträffarna.

Idag har SJR som mål att alla chefer ska ha varit mentorer någon gång som en del av deras chefsutbildning. Ett flertal kandidater från Mitt Livs Chans har under åren gått vidare till jobb genom SJR.

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.