SMHI

Värdegrundsfrågor är viktiga på SMHI, och under 2018 fick HR-specialisterna Elin Ring och Anders Magnestrand i uppdrag att förankra ett arbete kring HBTQ i organisationen. Efter funderingar bestämde SMHI sig för att sätta frågan i ett större sammanhang och att genomföra en satsning med fokus på likabehandling, mångfald, och inkludering, och ha HBTQ som tema. När ambitionen började ta form tog SMHI stöd av Mitt Liv genom ett partnersamarbete. Här är ett axplock av Mitt Livs leveranser:

Som samarbetspartner har Mitt Liv varit lyhörda för våra behov. Vi hade höga ambitioner när vi började med detta och har lyckats bra hittills. Vi har fått en rejäl inblick och förståelse i frågorna och fått förutsättningar för reflektion och dialog.

Anders Magnestrand

Anders Magnestrand
HR-specialist, SMHI

Utbildningsprogram i inkluderande ledarskap för chefer och miljöombud

Under en programserie med tre utbildningstillfällen utbildade Mitt Liv cirka 80 ledare och arbetsmiljöombud på SMHI. Målet var att ge inspiration, insikt och ökad kunskap i M&I-frågor, samt verktyg för att integrera frågorna i det fortlöpande arbetsmiljöarbetet

Mentorskap i Mitt Livs Chans

Inom samarbetet har flera av SMHI:s medarbetare erbjudits att delta som mentorer i mentorprogrammet Mitt Livs Chans - en konkret insats där medarbetarna stöttat och coachat personer med utländsk bakgrund i jobbsökningen, samtidigt som mentorerna utvecklar sin förmåga att coacha och får förståelse för mångfalds- och inkluderingsfrågor.

Utbildningsfilmer

Efter ungefär ett års samarbete köpte SMHI även in Mitt Livs serie av utbildningsfilmer till verksamheten. Filmerna ger en grundutbildning i mångfald och inkludering som alla medarbetare enkelt kunde ta del av digitalt och sedan jobba vidare med i sina arbetsgrupper.

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.